Tuesday, July 20, 2010

Owari in 1559
Here is a map of Owari in 1559 and here is the list of castles and families.

ODA
 • Kiyosu Oda Nobunaga
 • Shobata
 • Iwakura
 • Inuyama Oda Nobukiyo
 • Obata
 • Suemori
 • Moriyama Oda Nobutsugu
Non-Oda
 • Kariyasuga Azai
 • Kuroda Wada Shinsuke
 • Ichinomiya Seki
 • Okuchi Nakajima Bungo no Kami
 • Koori Ikoma
 • Hira Sasa
 • Natsuka Sakuma Daigaku
 • Ikatsu Sakuma
 • Shimoyashiro Shibata Katsuie
 • Nagoya Hayashi Hidesada
 • Iwasaki Niwa
 • Gokiso Sakuma
 • Yamasaki Sakuma Nobumori
 • Hoshisaki Okuda
 • Narumi Yamaguchi/Okabe
 • Odaka Yamaguchi
 • Arako Maeda
 • Shimonoisshiki Maeda
 • Kanie Irimon
 • Ninoue Hattori
 • Ogawa Mizuno Nobumoto
 • Kariya Mizuno Nobumoto
 • Tokoname Mizuno
 • Narawa Mizuno
Other Provinces
 • Mino Inabayama Saito
 • Mikawa Okazaki Matsudaira


Nobunaga no tame!

3 comments:

Tornadoes28 said...

I just started watching King of Zipangu. First 2 episodes so far.

otsuke said...

It is one of the darkest Taiga's I have seen so far. Hope you enjoy it.

Tornadoes28 said...

Do you know any good web sites that have Fuurin Kaza taiga videos.