Thursday, September 1, 2011

Key Oda Warriors at Okehazama

When I was in Japan in July, Mr. Wataru Kajino showed me a book titled Okehazama/Anegawa no Eki. This book had all the key Oda/Imagawa warriors who participated the Battle of Okehazama. A great piece of work by Kuwata Tadachika and Yamaoka Shohachi. Here is the list of the key Oda warriors who took part in the battle. Again, nothing is perfect (181-182).

Oda Genba no Jo Nobuhira (KIA)
Ino Omi no Kami Sadamune (KIA)
Ino Oki no Kami Nobumune
Sakuma Daigaku Morishige (KIA)
Hattori Genba
Watanabe Daizo
Ota Sakon
Hayakawa Daizen
Mizuno Tatewaki Tadamitsu
Yamaguchi Ebi no Jo Moritaka
Tsuge Genba no Kami
Maki Yojuro
Maki Sojuro
Ban Juzaemon
Sakuma Nobutoki
Kajikawa Shichirouemon Takahide
Mizuno Shirouemon
Oda Sake no Jo Kiyomasa
Kawajiri Yohyoe Hidetaka
Yanada Dewa no Kami Masatsuna
Sassa Kura no Suke Narimasa
Iwamuro Nagato no Kami (page)
Hasegawa Hashisuke (page)
Sawaki Tohachi (page, Maeda Toshiie's younger brother)
Yamaguchi Hida no Kami (page)
Kato Yasaburo (page)
Kato Toshosuke Yorimori
Kuwabara Kanuchi
Takei Higo no Kami Sekian
Sassa Hayato no Kami Masatsugu (KIA)
Senshu Kaga no Kami Suetada (KIA)
Maeda Magoshiro Toshiie
Mouri Kawachi no Kami Hideyori
Mouri Shinsuke Hidetaka
Kinoshita Uta no Suke Katsunobu
Nakagawa Kinemon
Sakuma Yataro Moriaki
Mori Kosuke
Ajiki Yataro Sadamasa
Uozumi Hayato no Kami
Hayashi Sado no Kami Hidesada (Michikatsu)
Ikeda Shosaburo Tsuneoki
Shibata Gonroku Katsuie
Mori Sanzaemon Yoshinari
Chujo Koichiro
Toyama Kagetsune
Toyama Kawauchi no Kami
Hattori Koheita Tadatsugu
Shimokata Kurozaemon
Oda Yoichi Nagasada
Oda Yosaburo Munemasa
Shimokata Sadakiyo
Nakagawa Hachiuemon Shigemasa
Mizuno Kiyohisa
Ban Shigetomo
Kubo Hikobei Katsuchika
Yuasa Jinsuke Naomune
Kanematsu Matashiro Masayoshi
Kanamori Gorohachi Nagachika
Hachisuka Koroku (Masakatsu)
Azai Michitada (Mizuno Nobumoto's warrior)

I had to make some changes due errors in the book. That being said, it is a must have. The total list for Imagawa Yoshimoto's main army and Ieyasu's is very long. It also includes the Imagawa KIA as well (long list of KIA included). I should have both the Imagawa and Ieyasu's main armies translated by the end of the month. To tell you the truth, I wish I the list three years earlier. Again, many thanks to Akitsugu, Yukio, and Wataru Kajino for all their help.

Tenka no tame!

No comments: