Monday, January 19, 2009

The Oda army around 1560

Here is the continuation of Nobunaga's army around 1560.Nobunaga

Renshi-shu
Oda Nobuhiro, Oda Nobutsugu, Oda Hidetoshi, and Iio Sadamune


Karo Hayashi Hidesada and Meada Yojuro


Busho Shibata Katsuie, Sakuma Nobumori, Wada Shinsuke, Oda Sake no Jo (Nobufusa), Sakuma Morishige, Oda Nobukiyo, and Oda Hiroyoshi

Others around the Battle of Okehazama. Mizuno Tatewaki, Yamaguchi Moritaka, Tsuge Ban no Kami, Maki Yujiro, Maki Sojiro, Ban Juzaemon, and Kajikawa Heizaemon

Umamawari Maeda Toshiie, Mori Nagahide, Sasa Narimasa, Kawajiri Hidetaka, Kanamori Nagachika, Uozumi Hayato no Kami, Hachiya Yorikata, Yanada Dew no Kami, Mori Yoshikatsu, Hirai Kyuuemon, Sakuma Yataro, Nakagawa Kinezaemon, Nakano Kazuyazu, Nakagawa Shigemasa, Matsuoka Kurojuro, Mori Kosuke, Ito Takehyoe, Yuasa Naomune, Ajiki Yataro, Tsuda Hayatomi, Hattori Kazutada, Ikoma Katsusuke, Chuu Jo Shogen, Kinoshita Utanosuke, and Mori Tomoto


Otana-shu Yumi group Asano Nagakatsu, Ota Gyuuichi, and Hotta Kazutsugu
Yari group Ito Seizo, Hotta Sauchi, and Joube Kozaemon

Kosho Iwamuro Nagato no Kami, Hasegawa Hashisuke, Yamaguchi Hida no Kami, Sawaki Yoshiyuki, and Kato Saburo


Aka Haro-shu Maeda Toshiie, Azai Shinpachi, Mori Nagahide, Iwamuro Nagato no Kami, Iio Hisakiyo, Hasegawa Hashisuke, Yamaguchi Hida no Kami, Ito Seizo, Sawaki Yoshiyuki, and Kinoshita Utanosuke


Kuro Haro-shu Sasa Narimasa, Kawajiri Hidetaka, Hirai Kyuuemon, Mori Yoshikatsu, Nakagawa Shigemasa, Matsuoka Kurojuro, Mizuno Tatewaki, and Ikoma Katsusuke


Bugyo-shu Matsui Yukan, Kubara Ietsugu, Shimada Hidemitsu, Takeda Sakichi, Ikeyama Nobukatsu, and Sofue Hideshige


Yuuhitsu Myouin RyouseiNobunaga no tame!


No comments: