Wednesday, April 21, 2010

Ieyasu's Headquarters During Nagashino

Tokugawa Ieyasu's headquarters during the Battle of Nagashino according to the Shincho Ko-ki was Takamatsuyama. However, according to Owada Tetsuo/Kobayashi Yoshiharu's Nagashino-Shitaragahara no Tatakai, Ieyasu's camp has several listings.

Nagashino-Shitaragahara no Tatakai, p. 82.

Takamatsuyama Shincho-Ko ki and Shinchoki

Yatsurugi Takamatsuyama Matsudaira-ki

Danjouyama Nagashino nikki and Sokenki

Nothing noted down Mikawa Monogatari

Here is a link with photos of Tokugawa Ieyasu's camp at Yatsurugi Jinja

http://ameblo.jp/mikawa-hide/entry-10498553857.html

Nagashino-Shitaragahara no Tatakai
is a must read for anyone who is studying the Battle of Nagashino. A must have no matter what. The book is difficult to read, but has tons of rich data.

Nobunaga no tame!

No comments: